W razie wypadku lub kolizji drogowej, w której byłeś uczestnikiem, a sprawcą była osoba trzecia- przysługuje Ci możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego na cały okres naprawy szkody. Koszty wynajmu pokrywane są wówczas z polisy OC sprawcy. Jeśli cenisz sobie wygodę i komfort podróżowania, wystarczy, że wybierzesz auto z oferty i skontaktujesz się z nami, a my wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

 

Samochód zastępczy z OC sprawcy.

Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011roku, podjął uchwałę, która reguluje obowiązki ubezpieczyciela, wynikające z umowy o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialność ta obejmuje ekonomicznie uzasadnione i celowe wydatki związane z wynajmem samochodu zastępczego. Sąd wprowadził nowe prawo, które pokrywania kosztów wynajmu auta zastępczego nie uzależnia od braku możliwości zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych przy pomocy transportu publicznego. Sąd Najwyższy wprowadził jeszcze jedną zmianę. Od listopada 2011 roku, o zwrot kosztów za samochód zastępczy  mogą ubiegać się nie tylko ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Uszkodzony samochód nie musi już stanowić narzędzia pracy, tak jak miało to miejsce przed wymienioną wyżej datą. Auto zastępcze przysługuje także tym, którzy swoje samochody wykorzystują do celów codziennych. Sąd Najwyższy wprowadził też zasadę, według której, samochód zastępczy przysługuje przez cały okres niemożności korzystania z własnego. Przedtem auto takie przysługiwało tylko na czas rzeczywistej naprawy. Poszkodowani mogą zapłacić za wynajem auta zastępczego, po czym ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów z polisy oc sprawcy zdarzenia. Ale uwaga! Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeśli uszkodzony samochód wykorzystywany był sporadycznie. Odmowa może mieć miejsce także wtedy, gdy użytkownik posiada jeszcze jedno auto. Pod pojęciem wydatków uzasadnionych ekonomicznie, rozumie się wynajem samochodu zastępczego tej samej lub niższej klasy od uszkodzonego. Wydatków na wynajem samochodu klasy wyższej ubezpieczyciel nie zgodzi się pokryć.

 

Podstawę prawną przy dochodzeniu roszczeń z tytułu zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, stanowi Ustawa z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).

Odnosząc się do zakresu odszkodowania z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego należy również sięgnąć do ogólnych reguł Kodeksu cywilnego, w szczególności do przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c.

Mają one swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie SN oraz licznych interpretacjach Rzecznika Ubezpieczonych:

http://rf.gov.pl/tekst.php?kategoria=art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy&text_id=Uchwala_Sadu_Najwyzszego_z_dnia_22_listopada_2013_r___sygn__akt_III_CZP_76_13___opublikowana__na_portalu_orzeczen_Sadu_N&id=22069

Car Accident